Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Oppslag i media tyder på at trygdekontorene tolker regelverket for utdanningsstøtte til alenemødre (forsørgere) ulikt. Eksempler viser at personer som tar sykepleiefag i et omfang på 10 vekttall som nødvendig grunnlag for annen helsefaglig utdanning, blir ulikt behandlet fra trygdeetatens side.

Vil statsråden ta initiativ for å sikre at utdanningssøkende aleneforsørgere får lik og rettferdig behandling?"


Les hele debatten