Spørretimespørsmål fra Arild Lund (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1996
Besvart: 14.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Arild Lund (H)

Spørsmål

Arild Lund (H): "Ved siste samordnede opptak til sykepleierutdanning (januar 1996) er det opplyst at det var en rekke problemer, blant annet ved sletting av data- filer. Søkere på varalister har opplevd opptakene som svært tilfeldige.

Kan statsråden garantere for at de aktuelle opptakene har foregått riktig og at de fremtidige opptaksprosesser blir kvalitetssikret?"


Les hele debatten