Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 15.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Kulturdepartementet har i fleire år løyvd pengar til ein kampanje for språkleg miljøvern som Norsk språkråd står for. NSB gjev ut eit blad som heiter Travel, der kundane stort sett er norske, og der innhaldet i bladet er på norsk. Det same gjeld for Luftfartsverket sitt blad, Airport Norway.

Kan statsråden forklare kvifor blad på norsk for norske lesarar må ha engelske namn?"


Les hele debatten