Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Datert: 16.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Kortare reisetid, betre punktleghet og service vil kunna gje auka vekst for jernbanen.

Kva framdriftsplan blir følgd for å gjennomføre allereie vedtekne moderniseringsplanar for Bergensbanen?"


Les hele debatten