Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 02.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Etter det ein kjenner til ligg det om lag 500 utrangerte fartøy frå den russiske Nordflåten i ymse hamner på Kolahalvøya. Det er grunn til å tru at ein stor del av desse vil passera langs kysten av Noreg på veg til opphogging andre stader i Europa eller Asia. Risiko for havari er relativt stor, spesielt i vinterhalvåret.

Kva for konsekvensar vil denne trafikken få for Kystvakta og for det nyetablerte Ståande Indre Kystvaktoppsyn både økonomisk og arbeidsmessig?"


Les hele debatten