Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 08.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Søknad om ny konsesjon for regulering av Aursunden i Røros kommune var på lokal høringsrunde i 1990. Det ble av NVE satt en kort høringsfrist som ble noe forlenget av hensyn til NVEs egen befaring. Nesten 5 år er gått etter avsluttet lokal høringsrunde.

Når tas det sikte på å sluttbehandle denne søknaden i departementet?"


Les hele debatten