Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.02.1996
Besvart: 21.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "Mange kommuner er bekymret for gjennomføringen av 6-åringenes opplæringsstart fra 1997. Dette gjelder spesielt kommuner som har et stort utbyggingsbehov for å få plass til 6-åringene.

Vil statsråden sørge for at kommunene kan lokalisere opplæringen til barnehager i tråd med Stortingets tidligere vedtak?"


Les hele debatten