Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 16.02.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Arbeiderpartiet sitt landstyre har nyleg vedteke å setta ned eit utval for å gå gjennom Rattsø-utvalet si innstilling.

Vil dette partiutvalet sitt arbeid ha nokon innverknad på Regjeringa sin tidsplan for framlegging av kommuneøkonomiproposisjonen?"


Les hele debatten