Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Ifølge Aftenposten 17. februar 1996 har lederen i Rattsø-utvalget brukt betegnelsen "leiemordere" om forskningsinstitusjoner som har påtatt seg oppdrag fra kommuner som er kritiske til utvalgets arbeide og forslag.

Mener også statsråden at forskningsinstitusjoner mister sin faglige troverdighet når de påtar seg oppdrag som kan føre til kritiske kommentarer til en offentlig utredning?"


Les hele debatten