Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Hvit Valgallianse (Stopp innvandringen. Hjelp de fremmedkulturelle hjem) er nå godkjent som partinavn. Rød Valgallianse og Kristelig folke- partis anke er avvist ut fra en vurdering om at partinavnet ikke vil kunne forveksles. Men "hvit" henspeiler her på rase og etnisitet.

Når slike apartheidbetegnelser på norske organisasjoner og institusjoner anses som lovlige, ser ikke statsråden behovet for en lovendring?"


Les hele debatten