Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I et brev til de parlamentariske ledere på Stortinget datert 16. februar 1996 skriver aksjonskomiteen "Ikke overkjør Lillestrøm" om Gardermobanens daglinje at det må stilles spørsmål ved om Stortingets flertallsvedtak vedrørende støyskjerming oppfylles. Dette vedtaket forutsatte de mest omfattende støyskjermingstiltak i forbindelse med samferdselstiltak her i landet.

Kan statsråden garantere at Stortingets forutsetninger oppfylles?"


Les hele debatten