Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til helseministeren

Datert: 23.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "I Aftenposten 11. februar 1996 uttaler helseministeren at han nå aner konturene av sin helsepolitikk.

Vil denne politikken innebære større valgfrihet for pasientene, for eksempel ved at pasientene skal ha rett til å velge sykehus på tvers av alle fylkesgrenser, slik Høyre foreslo ved behandlingen av helsemeldingen?"


Les hele debatten