Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til finansministeren

Datert: 15.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Kredittilsynet har innstilt på at UNI Storebrand AS gis nødvendig dispensasjon fra lovverket for å kunne eie større andeler i en privat sykehusklinikk (Røde Kors Klinikk AS).

Hvordan vurderer finansministeren de medisinsk-etiske problemstillingene som reiser seg som følge av en mulig sammenblanding av forsikringsinteresser og faglig-medisinske hensyn?"


Les hele debatten