Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Er det riktig bruk av folketrygdens knappe midler og human menneske- behandling, når en 73-årig kreftsyk dame fra Vest-Telemark, under behandling ved Radiumhospitalet, nektes kr. 150 i diettpenger for å bo hos sin familie i Oslo under behandlingene, men i stedet tilbys drosjetransport 40 mil i 25 dager til en kostnad av kr. 80 000?"


Les hele debatten