Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til sosialministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Hvilke kriterier legges til grunn for tildeling eller avslag på søknader om statlig støtte til frivillighetssentraler?"


Les hele debatten