Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.02.1996
Besvart: 28.02.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Vi er kjent med at forskningsinstitutt i Norge, som har fått godkjent sin prosjektsøknad innen EUs forskningsprogram, opplever at norske myndigheter ikke stiller opp med den nasjonale egenandelen.

Hva vil statsråden gjøre med dette?"


Les hele debatten