Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 26.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Depresjoner hos eldre er en vanlig og hyppig oversett sykdom. Geriatrikere og psykiatere har reagert kraftig på at Helsedepartementet har satt en stopper for at det nye antidepressive midlet Cipramil føres opp på blå resept-listen. Cipramil regnes som det klart beste legemidlet fordi det gir langt færre bivirkninger.

Vil statsråden sørge for at Cipramil blir ført på blå resept slik at behandlingen av depresjoner ikke bare underlegges økonomiske vurderinger?"


Les hele debatten