Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 27.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Det er en omfattende kobling mellom leger som arbeider i offentlige stillinger og de samme legers private virksomhet.

Mener statsråden at dette gir uheldige bivirkninger, og i så fall hva vil statsråden gjøre for å hindre slik dobbelvirksomhet?"


Les hele debatten