Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): "I ei undersøking, utført av Den norske jordmorforening, går det fram at 63 % av kommunane har tilsett jordmor, 23 % av dei har oppretta stillings- brøk på 1/4 stilling eller mindre. Særleg vert det lite tid til å følgja opp mor og barn i heimen etter tidleg utskriving frå sjukehus.

Kva vil helseministeren gjera for at lovreforma om jordmorteneste i kommunane vert sett i verk etter intensjonen i Ot.prp. nr. 60 for 1993-94?"


Les hele debatten