Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 27.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Juryen for utbygging av Tullinløkka har bestemt korleis Tullinløkka i Oslo bør sjå ut i framtida, men planen inneheld ikkje noko om biltrafikken i Kristian IV's gate. For å få større samla bypark/byrom av resten av Tullinløkka og Universitetshagen bør biltrafikken gå under nåverande gatenivå.

Vil statsråden snarast få dette med i det vidare planarbeidet?"


Les hele debatten