Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til kulturministeren

Datert: 29.02.1996
Besvart: 06.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "Stortingsflertallet har hindret de kommersielle fjernsynskanalene i å sende barneprogram på grunn av restriktive reklame- og sponsorregler. NRK sender imidlertid sponsede barneprogram.

Gjelder ikke de samme reglene for NRK som for andre?"


Les hele debatten