Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 04.03.1996
Fremsatt av: Bjørn Hernæs (H)
Besvart: 13.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Landbruksministeren hevdet i spørretimen 28. februar 1996 at Norge ikke kan avvise matvarer på grunn av mulig antibiotikaresistens. I henhold til St.prp. nr. 65 for 1993-94 er dette ikke korrekt.

Hvordan vil statsråden at regelverket skal praktiseres?" Tatt opp av Bjørn Hernæs


Les hele debatten