Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Tradisjonen tro iverksetter bønder ulovlige aksjoner i forkant av jordbruksforhandlingene. Aksjonister fra Sør-Trøndelag og Nord-Østerdal forsøker å legge press på staten ved å sette skattepengene på sperret konto.

Hvilke reaksjoner mener statsråden det kan bli aktuelt å møte disse aksjonene med fra myndighetenes side?"


Les hele debatten