Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 08.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "På grunn av redusert tilstrømming av flyktninger til Norge har UDI sagt opp en del kontrakter med enkeltkommuner om statlige flyktningemottak.

Mener statsråden det er riktig at kommuner som har sagt seg villige til å etablere slike mottak ikke får dekket de kostnader kommunene har hatt, når avtalen sies opp av UDI?"


Les hele debatten