Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til helseministeren

Datert: 04.03.1996
Fremsatt av: Ansgar Gabrielsen (H)
Besvart: 13.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Ulik fortolkning av regelverk hindrer pasienter dialysebehandling i hjemmet, selv om dette ville kunne spare samfunnet for inntil 300 000 kroner pr. år.

Vil helseministeren medvirke til mer fleksible løsninger?" Tatt opp av Ansgar Gabrielsen


Les hele debatten