Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til sosialministeren

Datert: 07.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Sosialdepartementet vedtok endringer i regelverket om uføretrygd 2. januar 1996 som følger opp finanskomiteens merknader i Innst. O. nr. 72 for 1994-95.

Hvorfor er ikke disse reglene gitt tilbakevirkende kraft?"


Les hele debatten