Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1996
Besvart: 13.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Hvor langt er departementet kommet med arbeidet vedrørende lovendringsforslag om studiestøtte til elever som går ved tidligere spesialskoler, jf. Innst. S. nr. 143 for 1994-95?"


Les hele debatten