Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til helseministeren

Datert: 14.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): "Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av helse- meldingen at det skal satses på forskning innenfor området kvinnehelse og kvinnesykdommer.

Hvordan har departementet fulgt opp dette?"


Les hele debatten