Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.03.1996
Besvart: 20.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Det er økende behov for nye flygere i Norge. Med manglende studie- finansiering til denne utdanningen er det vanskelig å sikre nødvendig rekruttering til flygeryrket.

Vil statsråden gjøre noe med dette?"


Les hele debatten