Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Statens helsetilsyn har etter anbefaling fra Bioteknologinemden avslått en søknad fra Rikshospitalet om å starte kliniske forsøk med genterapi på pasienter med uhelbredelig hjernesvulst.

Mener ikke helseministeren det er betenkelig at norske fagmiljøer på denne måten utelukkes fra deltagelse i internasjonale forskningsprosjekter på dette området?"


Les hele debatten