Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Verdens Gang opplyste i en artikkel 16. mars 1996 at legemidler for over 90 mill. kroner, som Stortinget har bevilget til Norsk Medisinaldepot AS for å opprettholde et kriselager av medikamenter, er "forsvunnet".

Kan helseministeren bekrefte at et tilstrekkelig kriselager av medikamenter, tilsvarende de gitte bevilgninger, i dag fysisk forefinnes ved Norsk Medisinaldepot AS?"


Les hele debatten