Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kulturministeren

Datert: 21.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Stortinget har ved årets budsjett bevilget tilskot til rock. Samlet Norsk Rock administrerer bevilgningene, og ønsker å bygge ut ca. 30 faste konsertsteder i landet. Samlet Norsk Rock krever blant annet at disse ungdomsstedene må servere alkohol for som det heter "å kunne ha stabile inntekter".

Mener statråden at det må stilles krav om alkoholservering til ungdomsmiljøene for å kunne få støtte fra statens bevilgning til rock?"


Les hele debatten