Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1996
Besvart: 27.03.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Ifylgje oppslag i Stavanger Aftenblad 21. mars 1996 vert ordninga med fordjupningspoeng praktisert ulikt mellom universitet og høgskular.

Kva vil statsråden gjera med dette?"


Les hele debatten