Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 29.03.1996
Besvart: 17.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "Fylkesutvalet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt uttrykk for uro over at beredskapslagringa av matkorn og forkorn i fylket blir svekka som følgje av ny marknadsordning for korn.

Kva planer har statsråden for den framtidige beredskapen av forkorn og matkorn i Møre og Romsdal?"


Les hele debatten