Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til landbruksministeren

Datert: 11.04.1996
Rette vedkommende: Handelsministeren
Besvart: 17.04.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Regjeringa og EU har hatt ein gjennomgang av EØS-avtala når det blant anna gjeld grensekontroll og karantanereglar for handel med mat og dyr, og når det gjeld handel med mat og dyr i forhold til tredje land. Velprøvde norske kontrollordningar må endrast/avviklast viss Norge skal innføre EU sitt system.

På kva måte vil Regjeringa leggje resultatet av denne gjennomgangen fram for Stortinget?"


Les hele debatten