Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 26.03.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "I forskrift frå Direktoratet for naturforvaltning om korttypar og prisar for fiske, småvilt og villreinjakt i statsallmenning, er pris- forholdet mellom innanbygdsbuande og utanbygdsbuande endra når det gjeld pris på småviltjaktkort.

Er dette ei bevisst politisk handling for å svekkje fortrinnsretten innanbygdsbuande har når det gjeld jakt og fiske i statsallmenning?"


Les hele debatten