Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 29.03.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "De svenske jernbanene vil nedlegge direkte tog mellom Oslo og Stockholm dersom skinnegangen ikke utbedres på norsk side. Også lokaltogene på strekningen er sterkt negativt berørt av den dårlige skinnegangen.

Hva vil statsråden gjøre med dette?"


Les hele debatten