Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 12.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "På ein pressekonferanse i Bergen 8. mars 1996 signaliserte statsråd Opseth at så snart Lærdalstunnelen opnar, bør det vurderast å stengje rv 7 over Hardangervidda og rv 50 Aurland-Hol på vinterstid.

Meiner statsråden dette på alvor?"


Les hele debatten