Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til helseministeren

Datert: 12.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Av- og påkjøringsrampene til eit overdimensjonert kryss vil føre til ekstra støy og trafikk tett på Radiumhospitalet.

Vil statsråden gjere noko med dette, mellom anna vurdere om ikkje heile Radiumhospitalet burde bli flytta til eit eigna område på Fornebu?"


Les hele debatten