Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Datert: 11.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Kva fordelingspolitiske signal meiner finansministeren det har at eit meklarfirma tener 35 mill. kroner - ved ei vekes arbeid - på å tilrette- leggja sal av aksjer i Schibsted-konsernet?"


Les hele debatten