Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til justisministeren

Datert: 15.03.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Hvordan vurderer statsråden sikkerheten for iranske kvinner med muslimsk bakgrunn som har konvertert til kristendommen, og må vende tilbake til Iran?"


Les hele debatten