Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Datert: 19.03.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Hva vil Justisdepartementet gjøre for å redusere de muligheter som finnes for feilmåling ved det norske politiets bruk av laserfartsmåle- utstyr?"


Les hele debatten