Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): I flere kommuner skjæres det ned på bemanninga i barnehager for barn under 3 år. I Bodø, der det borgerlige flertallet har vedtatt kontantstøtte for småbarnsforeldre, foreslår Barnehageutvalget å redusere bemanninga i småbarnsavdelinger fra 1 voksen pr. 3 barn til 1 voksen pr. 4 barn. Barnehageloven setter krav om at bemanninga må være "tilstrekkelig til at personalet kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet".

Mener statsråden at 4 småbarn under 3 år pr. voksen er tilstrekkelig bemanning i en barnehage?


Les hele debatten