Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til justisministeren

Datert: 10.04.1996
Besvart: 17.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "Vil Regjeringen fremme forslag til endring av straffeprosesslovens § 125 og tvistemålslovens § 209 a, slik at personer som gir opplysninger til presse eller kringkasting kan være trygge på at de får være anonyme?"


Les hele debatten