Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 22.03.1996
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "24. juni 1994 avga ei arbeidsgruppe, leia av underdirektør Magnhild Bjørseth i Fiskeridepartementet, ein rapport om "Utredning om søk etter omkomne på havet".

Korleis er denne rapporten fylgt opp i ettertid?"


Les hele debatten