Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): Stortinget vedtok i desember 1996 at det skal etableres ei ankenemnd i asylsaker for å bedre asylsøkeres rettssikkerhet. Stortinget ba Regjeringa fremme konkret forslag om slik nemnd som Stortinget ønsker.

Hvor langt er dette arbeidet kommet, og når planlegger Regjeringa å fremme forslaget for Stortinget?


Les hele debatten