Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til utenriksministeren

Datert: 11.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Det er i den senere tid kommet frem opplysninger om at serbiske soldater har massakrert tusenvis av muslimer i et område i Bosnia der FN garanterte for sivilbefolkningens sikkerhet, uten at FN grep inn. Tusenvis av muslimer trakk inn i denne sonen i tillit til at FN skulle beskytte dem.

Hvordan vurderer utenriksministeren FNs rolle i forbindelse med denne hendelsen, og hvilke konsekvenser mener han at den bør få for de ansvarlige i FN-systemet, og for Norges forhold til FN?"


Les hele debatten