Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til justisministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): FNs flyktningkonvensjon definerer en flyktning som en person som med rette frykter forfølgelse i hjemland på grunn av blant annet medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning. Norske myndigheter gir kun flyktningstatus til personer som sannsynliggjør at vedkommende er individuelt forfulgt.

Hvordan kan Regjeringa praktisere flyktningkonvensjonen i strid med dens innhold og intensjon?


Les hele debatten