Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 15.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "EU planlegg å gjennomføra auka veterinær grensekontroll mot tredjeland i nær framtid. I samband med det forhandlar Noreg om å overta EU sitt regelverk for kontroll m.m. Ei slik løysing ville føra til at velprøvde norske kontrollordningar, som er avgjerande for å halde oppe vår gunstige dyrehelse, måtte endrast eller avviklast.

Kva for alternative løysingar prøver Regjeringa å finna?"


Les hele debatten