Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 18.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I Nationen 18. april 1996 har departementsråd Per Harald Grue skapt tvil om kva for grunnlagsmateriale Regjeringa vil nytte ved jordbruks- forhandlingane. Stortinget har ved fleire høve og seinast i fjor slutta seg til departementet sitt forslag om å leggje til grunn normaliserte rekneskap i totalkalkylen ved vurdering av inntektsutviklinga for jordbruket.

Vil statsråden bekrefte at dette blir lagt til grunn også ved forhandlingane i 1996?"


Les hele debatten